Palkan muodostuminen

kanslia_infografiikka (2)

Kanslia huolehtii työnantajan lakisääteisistä velvoitteista, kuten työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksuista. Työnantajan sivukulut lasketaan bruttopalkastasi vuosittain vaihtuvien prosenttien mukaan.

Bruttopalkalla tarkoitetaan palkkaa, josta ei ole vähennetty veroja eikä muita maksuja. Käteen jäävää palkkaa kutsutaan nettopalkaksi.

Ota huomioon sivukulut, kun sovit työsi hinnasta asiakkaasi kanssa. Kanslia pidättää kulut laskusi arvonlisäverottomasta loppusummasta. Lakisääteisten sivukulujen ja Kanslian palvelumaksun jälkeen bruttopalkaksesi jää 76–79 % laskun arvonlisäverottomasta summasta.

Koska Kanslia on verrattain pieni yritys, palkkasivukulut ovat pienemmät kuin suurilla laskutuspalveluyrityksillä. Siksi bruttopalkaksi jää isompi osuus laskun summasta.

Tarkista laskurilla, paljonko sivukulut vaikuttavat laskusi ja palkkasi suuruuteen.

Työnantajan sivukulut ovat lakisääteisiä ja niillä kerrytetään työeläkettäsi, rahoitetaan työttömyys- ja sairasvakuutustasi, sekä hoidetaan tapaturmavakuutus. Kanslia tilittää maksut työeläkevakuutusyhtiölle, tapaturmavakuutusyhtiölle, työttömyysvakuutusrahastolle sekä verohallintoon.

Kanslian työeläkevakuutusyhtiö on Veritas ja tapaturmavakuutusyhtiö on Folksam.

Huomaa, että myös työntekijältä pidätetään palkkasivukuluja. Työntekijän työeläkemaksu (TyEL) ja työttömyysvakuutusmaksu (Tvm) pidätetään palkasta samalla tavalla kuin ennakonpidätys. Ne näkyvät omina riveinään palkkalaskelmassasi.