Osuuskunta Kanslia

 

Laskutuspalvelu luoville ammattilaisille

Luovan työn ammattilaiset kokoavat toimeentulonsa usein monesta eri lähteestä. Toimeksiantajat haluavat usein laskun verokortin sijaan. Tämä vaatii omaa yritystä, jonka pyörittäminen jo itsessään sitoo runsaasti aikaa ja voimavaroja. Moni keskittyisi mieluummin ydinosaamiseensa ja antaisi jonkun toisen huolehtia yrityksen pyörittämisestä.

Sijoita itseesi

Säästä aikasi olennaiseen, omaan työhösi, siihen missä sinä olet hyvä. Anna laskutuspalvelumme hoitaa paperityöt. Laskutamme asiakastasi ohjeidesi mukaan ja maksamme työstä saamasi palkan tilillesi. Samalla hoidamme verot asianmukaisesti. Voit toimia asiakkaasi suuntaan kuin yrittäjä. Meille olet työntekijä ja huolehdimme sinusta. Kanslian kautta voit laskuttaa myös ulkomaan työkeikkasi säilyttäen samalla sosiaaliturvasi Suomessa.
“Helppoa yrittäjyyttä
ilman oman yrityksen
perustamista”

Sijoita taiteeseen ja kulttuuriin

Kanslia on voittoa tavoittelematon yritys, jonka palvelumaksu on 3-5%. Toiminnastamme syntyvä ylijäämä ohjataan kulttuurialan hankkeisiin vuosittain jaettavina apurahoina. Alusta saakka olemme halunneet tukea kutsumustaan seuraavia taiteilijoita, jotka työllään haastavat ihmisiä ajattelemaan, osallistumaan ja muuttumaan. Apurahaa voivat hakea nekin, jotka eivät käytä Kanslian palveluita.

Tervetuloa mukaan!