Apurahan hakuohjeet

Huom! Kanslia ei jaa apurahoja vuonna 2020!

 

Osuuskunta Kanslia myöntää apurahoja osallistavalle taiteelle ja yhteisötaiteelle. Apurahaa voidaan myöntää myös ulkomailla toteutettaviin hankkeisiin ja kehitysyhteistyöhön, jota tehdään taiteen keinoin. Apurahojen suuruus ja määrä vaihtelevat vuosittain.

Hakuaika

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella, joka avataan käyttöön hakuajaksi. Hakuaika alkaa 1.1. ja päättyy 31.1. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Julkaisemme apurahan saajat verkkosivuillamme 15.4. mennessä. Apurahan saaneille ilmoitamme sähköpostitse.

Apurahan käyttäminen

Apurahaa voi hakea työskentelyyn tai kuluihin. Sen voi kohdistaa sellaisiin kuluihin, jotka syntyvät apurahan hakuvuoden aikana aikaisintaan 1. tammikuuta. Hanke voi olla käynnissä jo sitä ennen. Apuraha tulee käyttää hakuvuoden loppuun mennessä. Sen käytöstä on toimitettava raportti Kansliaan vuoden kuluessa apurahapäätöksen julkistamisesta. Raportti toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen apurahat(a)kanslia.com.

Hakija

Hakija voi olla yksityishenkilö, työryhmä tai yhteisö (esimerkiksi yhdistys). Työryhmän ja yhteisön osalta hakemuksen täyttää yhteyshenkilö.

Työsuunnitelma ja kustannusarvio

Kirjoita tiivis työsuunnitelma, joka vakuuttaa raadin. Kerro näkemyksesi hankkeen merkityksestä yhteisölle, jonka parissa hanke toteutetaan. Esitä hankkeen toteuttamisaikataulu ja kokonaisbudjetti, vaikka hakisit vain osarahoitusta.

Huomaa, että hakemusta ei voi tallentaa välillä. Suosittelemme kirjoittamaan työsuunnitelman erilliseen liitetiedostoon ja tiivistämään hankeidean muutamalla lauseella lomakkeen kenttään.

Liitetiedostot

Hakemukseen voi liittää yhteensä neljä liitetiedostoa, yksittäiseltä kooltaan enintään 2MB, ja mieluiten PDF-muodossa. Liitetiedostossa voit paremmin esitellä hankkeen, esittää hakijan tai työryhmän ansioluettelot tai niiden tiivistelmän, liittää kuvia esimerkiksi aiemmista hankkeista, sekä kokonaisbudjetin. Nimeä tiedosto johdonmukaisesti esim. Sukunimi tai Työryhmä

Muutokset hakemukseen

Mikäli hanke peruuntuu tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen jälkeen, ilmoita siitä Kansliaan osoitteeseen apurahat(a)kanslia.com. Ilmoita myös, jos hakemuksesi jättämisen jälkeen saat tiedon muista hakemistasi avustuksista samaan hankkeeseen.

Hankkeen seuraaminen

Apurahojen rahoitus muodostuu Kanslian laskutuspalvelusta syntyneestä ylijäämästä. Laskutuspalvelun käyttäjät maksavat palvelumaksua, josta kulujen jälkeen ylijäävä osa ohjataan apurahaohjelman toteutukseen. Kanslian omat henkilöstö-, markkinointi- ja toimitilakulut on rakennettu mahdollisimman keveiksi, jotta tämä olisi mahdollista. Haluamme palvella laskutuspalvelua käyttäviä tiedottamalla, minkälaisia hankkeita on tuettu. Siksi toivomme voivamme seurata verkkosivuillamme hankkeiden toteutumista kuvien ja uutisen muodossa. Tästä sovimme erikseen yhdessä rahoitusta saaneiden kanssa.