KANSLIAN HINNAT LASKEVAT

TÄRKEÄÄ TIETOA MYÖS MUUTOKSISTA VEROTUKSESSA


1. Kanslian hinnoittelu muuttuu

Kanslian palvelumaksuprosentit alenevat, prosenttien porrastus muuttuu ja minimipalvelumaksu poistuu. Muutokset astuvat voimaan 1.2.2018.

Palvelumaksun uudet portaat:

5% alle 40 000 euroa
4% 40 000 – 80 000 euroa
3% yli 80 000 euroa

Minimipalvelumaksu on tähän saakka ollut 25 EUR. Se on kannustanut kerryttämään pieniä palkkoja ja maksamaan ne kerralla. Minimipalvelumaksun poistuminen poistaa tarpeen kerryttämiselle. Kerryttäminen on jatkossakin mahdollista, vaikka suoranainen rahallinen hyöty siitä poistuu.


2. Ennakonpidätys on tehtävä heti, kun asiakas maksaa laskun

Verottaja on vuodenvaihteessa antanut laskutuspalveluja koskevan ohjeen. Sen mukaan palkasta on tilitettävä ennakonpidätys verottajalle heti, kun asiakas maksaa laskunne Kanslialle, vaikka palkka maksettaisiin teille myöhemmin. Siitä seuraa kaksi asiaa:

a) Tulette saamaan palkkalaskelman kolmen arkipäivän sisällä laskun maksamisesta, vaikka palkka maksettaisiin teille myöhemmin (olette esim. pyytäneet kerryttämään).

b) Tarvitsemme verokorttinne jo siinä vaiheessa, kun asiakas maksaa laskun. Jos meillä ei ole silloin verokorttianne, joudumme pidättämään ennakonpidätyksen 60 % mukaan. Suosittelemme, että lähetätte uuden verokorttinne meille viimeistään siinä vaiheessa, kun lähetätte meille laskutuspyynnön.


3. Ennakonpidätys lasketaan laskun loppusummasta

Verottajan määräyksen mukaan on ennakonpidätys, palkan sivukulut ja Kanslian palvelumaksu laskettava laskunne arvonlisäverottomasta loppusummasta. Laskunne arvonlisäveroton loppusumma on siis veronalainen palkkanne eli bruttopalkkanne.

Aikaisemmin laskunne loppusummasta vähennettiin ensin palkan sivukulut ja Kanslian palvelumaksu, ja näin saatu summa oli bruttopalkka, josta tehtiin ennakonpidätys. Muutoksen jälkeen verottaja ottaa palkastanne enemmän.

Vastavuoroisesti saatte laittaa Kanslian pidättämän palvelumaksun ja palkan sivukulut omaan verotukseenne. Vähennys tehdään omalla veroilmoituksella. Saatte sitä varten meiltä tositteen vuoden päätyttyä.

Vuoden 2018 vähennykset tehdään veroilmoituksella keväällä 2019. Se on omalla vastuulla. Vuoden 2017 osalta menetellään vielä vanhalla tavalla, joten tänä keväänä teidän ei tarvitse huolehtia asiasta.

Palkan sivukuluja vuonna 2018 on vain sairausvakuutusmaksu, joka on 0,86 % veronalaisesta palkasta.