APURAHA 2019

Hakuohjeet ja sähköinen lomake löytyvät sivuiltamme:
www.kanslia.com/apurahat/hakuohjeet

Osuuskunta Kanslia tukee apurahoin taiteilijoita ja hankkeita, joilla on vaikutusta siihen osallistuneiden ihmisten tai yhteisöjen elämään. Painotamme taiteen osallistavuutta, ja taidetta ihmisten välisen kanssakäymisen välineenä. Apurahaa voi hakea yhteisötaiteelle, mutta myös esimerkiksi kehitysyhteistyöhankkeille, joissa sovelletaan taiteen keinoja. Olemme hyvin avoimia erilaisille tavoille ja tyyleille toteuttaa edellä mainittua.

Edellytämme hakijalta pätevyyttä omalla taiteenalallaan.

Apurahaa voivat hakea nekin, jotka eivät käytä Kanslian palveluita. Laskuttamalla työsi Kanslian kautta myötävaikutat kuitenkin osaltasi hyvän tekemiseen ja tulevien apurahojen suuruuteen.