Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

 

Laskutuspalvelun käyttäjä rinnastetaan yrittäjäksi, jonka on otettava yrittäjän eläkevakuutus (YEL). YEL-vakuutus on lakisääteinen.

YEL-vakuutuksen ottaminen on omalla vastuullasi. Voit ottaa sen haluamastasi eläkevakuutusyhtiöstä. Eläkevakuutusyhtiö lähettää sinulle laskun YEL-maksusta. Voit vähentää YEL-maksun verotuksessasi.

1.5.2017 voimaan tulleen lakiuudistuksen jäljiltä laskutuspalvelun käyttäjä rinnastetaan yrittäjäksi, jonka on otettava yrittäjän eläkevakuutus (YEL), jos vuotuinen työtulo ylittää 7 958,99 € (v. 2020).

YEL-vakuutus on lakisääteinen. Se on siis pakollinen työtulon ylittäessä minimirajan ja koskee kaikkia laskutuspalveluiden käyttäjiä. Se on kuitenkin myös verovähennyskelpoinen, joten yrittäjä voi vähentää maksut verotuksessaan.

YEL-vakuutuksen ottaminen on yrittäjän omalla vastuulla ja sen voi ottaa haluamastaan eläkevakuutusyhtiöstä. Koska kyse on lakisääteisestä maksusta, vakuutusmaksun suuruus on sama kaikilla vakuutusyhtiöillä. Vakuutuksen voi ottaa myös Kanslian kautta ja autamme mielellämme kaikkiin YEL-vakuutukseen liittyvissä kysymyksissä. Kanslian eläkevakuutuskumppani on Veritas Eläkevakuutus.

YEL-maksun suuruuteen vaikuttaa ns. työtulo, joka pitää arvioida etukäteen ja ilmoittaa vakuutussopimusta tehtäessä. Työtulo on summa, joka vastaa kalenterivuoden aikana yrittäjän tekemän työn arvoa. Jos aloitat laskutuspalvelun käytön esimerkiksi syyskuussa, arvioit työtuloasi ainoastaan syys-, loka-, marras- ja joulukuun ajalta. Vuodenvaihteessa tilanne nollautuu ja seuraavan vuoden työtulon arvio perustuu koko vuodelle.

Vuonna 2020 YEL-maksun prosentit vahvistetusta työtulosta ovat seuraavat:

  • 18-52 -vuotiailla 24,10%
  • 53–62-vuotiailla 25,60 %
  • yli 63-vuotiailla 24,10 %

Jos yritystoiminta on jatkunut alle 4 vuotta saa yrittäjä 22% alennuksen neljän ensimmäisen vuoden ajan.

Käytännössä tämä tarkoittaa 18-52 -vuotiailla uusilla yrittäjillä n. 1440€ vuotuista minimimaksua ja vanhoilla yrittäjillä n. 1850€ vuotuista minimimaksua. Maksun voi suorittaa kuluvan kalenterivuoden aikana yhdessä tai useammassa erässä esimerkiksi vaikka 12 erässä kerran kuukaudessa.

Jos uskot, että työtulosi saavuttaa 7 958,99 € , suosittelemme YEL-vakuutuksen ottamista mahdollisimman varhain. Näin maksuerät voi jo ennakkoon jakaa useampaan osaan ja ne saadaan näin myös pysymään pienempinä.

Huomionarvoista on, että jos toteutunut työtulosi ylittää ilmoittamasi työtuloarviosi, sinulle ei synny maksuvelvoitetta ylimenevästä osasta. Maksusi suuruudella on kuitenkin vaikutusta toteutuvan eläkkeesi ja muiden sosiaalietuuksien suuruuteen (sairauspäiväraha, työmarkkinatuki, vanhempainpäiväraha, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke). Mitä suuremman työtulon ilmoitat, sitä enemmän maksat vakuutusmaksua ja sitä enemmän sinulle myös kertyy eläkettä ja sosiaalietuuksia. Tarpeen vaatiessa työtuloarviota voi muuttaa uudella ilmoituksella.

Voidaksesi liittyä jäseneksi yrittäjien työttömyyskassaan (AYT, SYT), YEL-vakuutuksesi vahvistetun työtulon on oltava vähintään 13 076 € (v. 2020).

Veritaksen YEL-laskurista voit laskea miten eri työtulot vaikuttavat maksuihin ja maksuista koituviin etuihin.

Lisää tietoa YEL-työtulosta löydät Eläketurvakeskuksen sivuilta: YEL-yrittäjät.